Felnőttképzési engedélyszám: E-001290/2015

OM 203060

Központi telefonszám

+36 46 347 881

TÁMOP 3.4.3-08 Új tehetséggondozási módszerek és programok kialakítása

TÁMOP 3.4.3-08
Új tehetséggondozási módszerek és programok kialakítása két eltérő profilú miskolci középiskolában

Projekt időtartama:
2010. július 1.- 2011. szeptember 30.

A konzorcium tagjai:
1. Berzeviczy Gergely Szakközépiskola és Szakképző Központ (Miskolc, Hősök tere 1.)
2. Herman Ottó Gimnázium (Miskolc, Tizeshonvéd u. 21.)

Főkedvezményezett megnevezése:
Berzeviczy Gergely Szakközépiskola és Szakképző Központ

A projekt támogatásának összege:
18.857.228 Ft

A projekt célja:
A Berzeviczy Gergely Szakközépiskola és Szakképző Központ és a Herman Ottó Gimnázium összefogásával, konzorciumi formában 2010-ben elkezdődött projekt fő célja a tehetséggondozási tevékenység erősítése, új módszerek, programok kialakítása, a két iskola kapcsolatának erősítése a közös pontokon keresztül.

A projekt során megvalósítani kívánt tevékenységek:
- a két iskola tanulóinak mérése, értékelése
- tehetséggondozó szakkörök indítása
- egyéni tehetséggondozási tevékenység
- 2 munkacsoport alakítása, működtetése
- közösen szervezett projektverseny lebonyolítása
- 30 órás akkreditált pedagógus továbbképzés (14 fő)
- versenyfelkészítő feladatgyűjtemény összeállítása 4 témakörben
- tanulás módszertani tréning diákok számára
- kommunikációs tréning pedagógusok számára
- tudománynépszerűsítő előadások szervezése, lebonyolítása
- eszközbeszerzés a szakkörök munkájához

Az előkészületi munkák után 2010 szeptemberében megkezdődött a két iskola tanulóinak, összesen 1200 diáknak a mérése.
Összesen 17 tehetséggondozó szakkör kezdte meg működését a két iskolában különböző területeken: a fizikától a kézművességig.
A Berzeviczy Gergely Szakközépiskolában 6, a Herman Ottó Gimnáziumban 11 tanuló egyéni tehetségfejlesztése kezdődött meg a pedagógusok által készített tematika alapján a tanév I. félévében.
Megalakult a projektben részt vevő pedagógusok és külső szakértők részvételével a Fejlesztési munkacsoport és az Esetelemző munkacsoport.
A projektben részt vesznek a két iskola pedagógusai, együttműködve a Városi Pedagógiai Intézettel, mint Tehetségponttal, illetve bizonyos projektfeladatok megvalósításához külső cégek, vállalkozások, szakértők, előadók munkáját is igénybe vesszük. A folyamatban lévő tevékenységek illeszkednek a két iskola eddigi pedagógiai munkájához, céljai pedig az iskolák Pedagógiai Programjához.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.