Felnőttképzési engedélyszám: E-001290/2015

OM 203060

Központi telefonszám

+36 46 347 881

TIOP 3.1.1.-08.1A Gálffy Ignác Térségi Integrált Szakképző Központ infrastruktúrájának kialakítására

TIOP 3.1.1.-08.1A Gálffy Ignác Térségi Integrált Szakképző Központ infrastruktúrájának kialakítására

A beruházás összege: 962 millió Ft (ebből 866 millió Európai Uniós támogatás az Európai Regionális Fejlesztési Alap finanszírozásával és Miskolc MJV Önkormányzatának támogatásával).

A beruházás a szolgáltató központ megépítéséből, tanteremfejlesztésből, tancukrászda, tanpékség és egy vendéglátó egység kialakításából, eszközbeszerzésből és egy egységes informatikai rendszer létrehozásából áll. A vendéglátó egység a BERZE Kávézó létrehozását jelenti, ahol az intézmény szakképzős diákjainak lehetősége nyílik az elméletben tanultak kipróbálására. A kávézóhoz kapcsolódva tancukrászda és hidegkonyhai tanüzem is helyet kap és az ott elkészült termékek helyben meg kóstolhatóak.
A pályázatban a Berzeviczy Gergely Szakközépiskola és Szakképző Központ mint befogadó intézmény, a Fáy András Közgazdasági Szakközépiskola és a Debreczeni Márton Szakképző Iskola pedig mint küldő iskola vesznek részt.
A program hosszabb távú eredményei között javulhatnak a térség foglalkoztatási és munkaerőpiaci mutatói, kevesebb lehet a pályaelhagyó. Az intézmény keretein belül lehetővé válik egy fejleszthető és gazdaságilag hosszú távon fenntartható szakképzési- és felnőttképzési rendszer.
A központon belül kialakításra kerül:
Pályaválasztási iroda
Ifjúságvédelmi iroda
Orvosi szoba
DÖK iroda
Fejlesztőpedagógus iroda
Személyiségfejlesztő foglalkoztató
Digitális szakképző központ
Közösségi terem
Német terem
Angol terem
Fotóstúdió
Marketing és pályaorientációs orientációs központ
Kávézó
Pékség - cukrászkonyha - hidegkonyha