SZC logo

Miskolci Szakképzési Centrum

OM kód: 203060_002 | 3525 Miskolc, Hősök tere 1.

Intézmény logo

Miskolci SZC Berzeviczy Gergely Technikum

HírekKözérdekű adatokCLASSROOMKRÉTA
Széchenyi 2020

Projektek

Projektek

Széchenyi 2020 projektek

4 FOR FUTURE - Jövő időbe lépünk

A határon átnyúló partneri együttműködés keretében a résztvevő partneriskolákban tanulmányokat folytató diákok megismerkednek a fenntartható fejlődés, a fenntartható világ kihívásaival.
Bővebben a projektről
Tanári mobilitásunk célja azon stratégiai koncepció megvalósításának a része volt, amely mind az oktatók nemzetköziesítését támogatja, hozzájárul az iskolánk nemzetközi kapcsolatainak fejlesztéséhez, jógyakorlatok megismeréséhez, azok szakmai munkánkba való integrálásához, lehetőséget biztosít az oktatók számára is ahhoz, hogy az Európai Uniós tagállamokban szakmai tapasztalatokat szerezzenek.
Bővebben a projektről
A projekt fő cél az iskola transznacionális kapcsolatainak bővítése és a diákok nemzetközi projekttevékenységbe való bekapcsolása volt. Ezen belül a diákok célzott szakmai kompetenciáinak fejlesztése, a nemzetközi szakmai jógyakorlatok megismerése, a megszerzett tapasztalatok beépítése a tanulási folyamatokba, az európai értékekhez való általános szemléletmód formálása. Emellett célunk volt, hogy diákjaink valós munkahelyi körülmények között teljesítsék gyakorlatukat. A külföldi környezet motiváló szerepe is fontos lehet a diákok később lehetőségeik kapcsán. Fontos cél a szakmai idegen nyelv gyakorlása, a nyelvi kompetenciák fejlesztése.
Bővebben a projektről

Csatolt fájlok

Két hetes évközi gyakorlaton vettek részt kereskedelmi ágazaton tanuló diákjaink Bécsben 2023. októberében. A mobilitás célja az volt, hogy diákjaink megismerjék a nemzetközi szakmai jógyakorlatokat, nemzetközi munkakörnyezetben tapasztalatokat szerezzenek, javuljon a nyelvi kompetenciájuk, megismerjék a nemzetközi kereskedelmi környezetben alkalmazott szoftvereket, vállalatirányítási rendszereket, szervezetfelépítést, és munkaszervezét, megismerkedjenek más kultúrákkal, világnézetük szélesedjen, tanulmányaikban még motiváltabban teljesítsenek. Emellett megismertessék társaikkal mindazt a jógyakorlatot, megosszák velük a nemzetközi gyakorlaton szerzett tapasztalataikat, amelyekkel hazatérnek a mobilitásról.
Bővebben a projektről
Erasmus+ Maribor diák mobilitás - Turizmus-vendéglátás ágazat A Szlovéniában, Mariborban 28 napos mobilitási programon résztvevő diákjaink a két napos felkészítő traininget követően bejárták mentorjaikkal a gyakorlati munkahelyet biztosító hoteleket, egyeztettek a feladataikról, munkabeosztásukról. Sikeres nemzetközi gyakorlatot és sok élményt kívánunk!
Bővebben a projektről
Erasmus+ diák internship mobilitás keretén belül 12 gazdálkodás-mendzsment ágazatos diákunk utazott ki a mai nap Cordobába, Andalúziába, Spanyolországba. A diákok megismerik a vállalatok működtetésének szakmai területeit, üzleti prezentációkat készitenek, statisztikai adatokat elemeznek. Bevezetést kapnak a nemzetközi jogi szaknyelv hasznalatába, a nemzetközi szerződések felépítését elemzik, üzleti levelézést folytatnak angol nyelven. Feladatuk közé tartozik a social media területén folytatott marketingtevékenység ellátása.
Bővebben a projektről
Erasmus+ Bécs - Kereskedelem ágazat Kereskedő és webáruházi technikus szakmát tanuló 11.a és 12.a osztályos diákjaink két hetes szakmai gyakorlaton vesznek részt Bécsben. A hétvégén ismerkedtek Bécs szépségeivel, felkeresték a Mária Terézia teret, Heldenplatz és a Hofburgot. Meglátogatták a Természettudományi Múzeumot.
Bővebben a projektről
8 kolléga vett részt Mariborban, Szlovéniában job shadoing programokon 2024. áprilisban és júniusban. A programok fókuszában a nemzetközi jógyakorlatok megismerése volt, a nemzetközi munkaerőpiaci elvárások, és gyakorlatok megvalósulása, a piaci igények megismerése állt. Célunk az volt, hogy az elméleti képzés során a megismert nemzetközi igényeket és tendenciákat az oktatók bemutassák az oktatói gyakorlatukba.
Bővebben a projektről

Partnereink

SZC logo

Miskolci Szakképzési Centrum


Miskolci SZC Berzeviczy Gergely Technikum

3525 Miskolc, Hősök tere 1.

Telefon: +36 46 348 899

E-mail: titkarsag_berzeviczy@miskolci-szc.hu

OM azonosító: 203060_002

Felnőttképzési nyilvántartás száma: E-001290/2015


2024Miskolci SZC Berzeviczy Gergely Technikum